Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

 1. Prezentowane na stronie lebelt-garnitury.pl towary są towarami znajdującymi się w ofercie handlowej lebelt-garnitury.pl. W związku z równoległą sprzedażą w sklepie stacjonarnym niektóre z towarów mogą nie być aktualnie dostępne.
 2. Lebelt-garnitury.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
 3. Ceny towarów znajdujących się na stronie lebelt-garnitury.pl są orientacyjnymi cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 4. Zamieszczone na stronach ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Mogą one w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów, co do których Klient złożył zapytanie ofertowe, Klient jest o takiej zmianie informowany.
 5. Transakcja odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem lebelt-garnitury.pl. Sklep jest własnością firmy PPHU Demarr.
 6. Wszystkie ceny w lebelt-garnitury.pl zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. Klient sklepu lebelt-garnitury.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu email do PPHU Demarr z siedzibą w Częstochowie oraz na przetwarzanie przez sklep oraz PPHU Demarr swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997

2. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez:
  • formularz zamówienia umieszczony na stronie lebelt-garnitury.pl
  • poprzez pocztę mailową (24h)- podając nazwę i symbol produktu, pełne dane zamawiającego
 2. Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenie zamówienia
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem – po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego zostanie potwierdzone drogą mailową.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem kontakt@lebelt-garnitury.pl.
 7. Realizacja zamówienia następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty przez Kupującego, za wyjątkiem zakupu „za pobraniem”, przy czym w razie niemożliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny (zwłaszcza, iż Sprzedawca w większości przypadków szyje towar po złożeniu zamówienia) Sprzedawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, a ponadto zawiadomi o tym Kupującego.
 8. W przypadku zakupu za pobraniem realizacja zamówienia następuje w terminie 30 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku niedostępności Towaru lub materiału w Sklepie internetowym, które uniemożliwiały będą realizację zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a ponadto w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia z materiałów zbliżonych do Towaru określonego w zamówieniu, jednak nie niższej jakości niż Towar zamówiony.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy sprowadzenie Towaru byłoby niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. Wówczas w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, o czym poinformuje Kupującego.
 12. W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) dane Klienta (nazwisko, miasto, a także e-mail) nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim, a zarejestrowani klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie danych serwisu.

3. Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. lebelt-garnitury.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier
  • płatność przelewem tradycyjnym – w przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia następuje pod warunkiem wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu.
 3. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy kurierem.
 4. Faktury VAT wystawiane są dla firm oraz osób prywatnych

4. Koszty i terminy dostawy

 1. Firma dba by czas który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu był jak najkrótszy. Zamówienia złożone i opłacone zostaną wysłane w ciągu 4 dni roboczych. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny termin wysyłki zamówionych produktów miałby być dłuższy, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową.
 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Przesyłki na terenie Polski dostarcza firma kurierska. Czas dostawy – 1 dzień roboczy od dnia nadania.
 3. Koszt dostawy na terenie Polski aktualnie wynosi 15 zł przy wcześniejszej zapłacie oraz 20 zł przy wysyłce za pobraniem.
 4. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju.
 5. Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta.

5. Zwroty, reklamacje

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu.
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy a następnie przesłać towar na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura Vat).
 3. Przy zwrocie Klient powinien podać swój numer konta na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy (w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nie należące do klienta należy podać dane właściciela rachunku).
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu. Gwarancja na towary nią objęte jest przez nas postemplowana i dołączana do przesyłki. Dokument ten jest też ważny tylko z dowodem zakupu.
 5. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.
 6. Zwracany przedmiot należy odesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres:
  PPHU DEMARR
  Albertów 55
  42-165 Lipie

6. Szycie na miarę

 1. Sprzedawca oferuje możliwość zakupu Towaru uszytego na miarę.
 2. Uszycie na miarę następuje według wymiarów podanych przez Kupującego w zamówieniu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie wymiarów przez Kupującego.
 4. Ze względu na indywidualny charakter zamówienia szytego na miarę realizacja tego zamówienia możliwa jest jedynie poprzez płatność zaliczki w kwocie 50% wartości zamówionego Towaru, przed przystąpieniem do jego realizacji.
 5. Towary szyte na miarę nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 6. Realizacja zamówienia, w przypadku Towaru szytego na miarę następuje w terminie 30 dni od dnia Zapłaty.
 7. Pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 30% wartości produktu.